از اولویت های مهم دولت کانادا در زمینه مهاجرت و از بین بردن فاصله ها و به هم رساندن هر چه سریعتر خانواده ها به هم می باشد.(Family Reunion)

به این صورت که برنامه اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا جزوگسترده ترین برنامه های مهاجرتی این کشور است. سالانه هزاران کانادایی که همسران غیر کانادایی دارند با بهره بردن از این برنامه در زمان بسیار کوتاهی در مقایسه با بسیاری دیگر از برنامه های مهاجرتیمی توانند همسران خویش را بار دیگر در کنار خود داشته باشندو زندگی مشترک خود را در این کشور آغاز کنند و این برنامه منحصرا” برای شهروندان کانادایی نیست و اشخاصی که اقامت دائمی کانادا را داراهستند نیز می توانند از یان برنامه بهره مند شوند.

این برنامه اجازه میدهد که یک شهروند و یا دارنده اقامت دائم کانادا شریک زندگی خود را صرف نظر از جایی که همسرش در حال حاضر می باشد بصورت دائم اسپانسر کرده و از این طریق همسر وی نیز اقامت دائم کانادا را کسب کند.

شخص اسپانسر فارغ از وضعیت اقامتی خویش می بایست از سوی IRCC تائید شود که بتواند قدم های بعدی جهت اسپانسر کردن همسر خود را طی کند.

تقاضای اسپانسرشیپ همسر به دو صورت INLAND / OUTLAND  انجام می پذیرد. چنانچه شخص اسپانسر همسر خود در داخل کانادا اسپانسر کند، همسر وی این شانس را دارد که برای ویزای کار اقدام کند و طی مدت بررسی پرونده در کانادا اقامت داشته  فعالیت کند. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا بنا دارد زمان بررسی پرونده های اسپانسرشیپ همسر را کاهش دهد که در حال حاضر این پروسه کمتر از ۱۲ ماه می باشد.

صرف نظر از اینکه اسپانسرشیپ در کانادا انجام پذیرد یا خارج از کانادا، اسپانسر و همسروی می بایست شرایط لازم برای این مهم را داشته باشند که مهمترین آنها وجود رابطه واقعی و در صورت ازدواج، حقیقی بودن آن است.

زوجین باید مدارک جامعی مبنی بر صحت ازدواج و روابطشان ارائه دهند. از جمله این مدارک می توان به سند ازدواج،مجموعه چت ها و تماس های زوجین و همچنین عکس های مراسم های مختلف ازدواج اشاره کرد.