از ابتدای ژانویه سال 2017 سیستم جدیدی جهت گزینش شهروندان کانادایی برای اسپانسر کردن پدر و مادرشان طراحی شده که طی آن اشخاص می بایست ابتدا فرم تقاضای خود را پر کنند و در انتظار نتایج قرعه کشی دولت بمانند که چنانچه پذیرفته / انتخاب شدند جهت اسپانسر شیپ و اقامت پدر و مادرشان اقدام کنند.

برنامه جدید و بهبود یافته اسپانسرشیپ والدین امسال با تغییراتی نسبت به سال گذشته در تاریخ بیست و هشتم ماه ژانویه در ساعت دوازده ظهر باز می‌شود که بر اساس تغییرات جدید متقاضیان براساس اولویت ثبت نام پذیرفته و دعوتنامه جهت ارسال مدارک دریافت می‌کنند. از دیگر تغییرات برنامه امسال لزوم سکونت اسپانسر در داخل کاناداست به‌این معنی که متقاضی صرف دارا بودن اقامت دائم و یا تابعیت کانادا نمی‌تواند اقدام به اسپانسرشیپ والدین کند.

*چنانچه شما تمامی پارامترهای زیر را دارا باشید احتمالا برای اسپانسر کردن والدین تان در جهت کسب اقامت دائم کانادا واجد شرایط هستید.

  • طی سه سال اخیر حداقل درآمد لازم بر حسب شاخصه درآمد کانادا را دارا بوده اید،
  • حداقل هجده سال سن دارید،
  • در حال حاضر ساکن کانادا هستید،
  • دارای اقامت دائم کانادا و یا شهروندی این کشور هستید.

LICO فرمول حداقل درآمد خانوار بر اساس تعداد اعضای آن می باشد.