برنامه SINP ساسکاچوان لیست مشاغل مورد نیاز خود را بروزرسانی کرد.

/
لیست مشاغل مورد نیاز بروزرسانی شده: از ۳۳ شغلی که در لیست بروزرسانی ش…

اخبار مهاجرت به کانادا، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸

/
تعداد دعوتنامه های اکسپرس انتری بالاترین رکورد را در ماه ژوئن داشت. این …

اخبار مهاجرت به کانادا، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸

/
  حداقل امتیاز قبولی در انتخابات جدید  به ۴۴۲ می رسد. د…

اخبار مهاجرت به کانادا، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸

/
  برنامه های جدید اکسپرس انتری آلبرتا و فرصت آلبرتا رو…

اخبارمهاجرت به کانادا، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

/
  کانادا بزرگترین انتخابات سال ۲۰۱۸ را برگزار می کند. …

اخبار مهاجرت به کانادا، ۳۰ می ۲۰۱۸

/
  رشد آینده ی اقتصاد کانادا بدون مهاجران غیرممکن خواهد بو…

اخبار مهاجرت به کانادا، ۲۴ می ۲۰۱۸

/
  مجموع امتیازات در آخرین دور انتخابات اکسپرس انتری۲…

اخبارمهاجرت به کانادا،۱۶می ۲۰۱۸

/
    پیش بینی افزایش میزان مهاجرت به کانادا طبق گزارش های …