📣📣نتیجه انتخابات 2019 فدرال کانادا

/
جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال و حامی مهاجرت، بر رقبای محافظه کار …

تغییر بسیار مثبت و خوب برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان

/
تغییر بسیار مثبت و خوب برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان:   …

پذیرش بیش از ۹۲۰۰۰ مهاجر از طریق اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۸

/
📣📣📣گزارش پایان سال ۲۰۱۸ دولت فدرال نشان می دهد که در این سال بیشتر از…

ارسال اولین دور دعوتنامه های برنامه نیروی متخصص کبک از طریق سیستم جدید اریما

/
📣📣📣کبک برای اولین بار برای متقاضیان واجد شرایط برنامه نیروی متخصص خود ک…

کنسل شدن ۱۶۰۰۰ پرونده نیروی متخصص استان کبک

/
📣📣📣کبک ۱۶۰۰۰ پرونده به تعلیق درآمده برنامه نیروی متخصص این استان را کنس…

انتخابات شماره ۱۱۱ اکسپرس انتری

/
در صدویازدهمین دور انتخابات اکسپرس انتری، تعداد ۳۳۵۰ دعوتنامه اق…

اخبار مهاجرت به کانادا، ۱۱ جولای ۲۰۱۸

/
در انتخابات جدید اکسپرس انتری، مانند دو دور قبل، تعداد ۳۷۵۰ دعوتنام…

اخبار مهاجرت به کانادا، ۵ جولای ۲۰۱۸

/
زیرمجموعه اکسپرس انتری ساسکاچوان دوباره برای ۵۰۰ متقاضی باز م…