اگر میخواهید کسب و کاری فعال و پر رونق در استان بریتیش کلمبیا ایجاد کنید و به این استان مهاجرت کنید احتمالا برای برنامه کارآفرینی این استان واجد شرایط خواهید شد چنانجه مشخصه های زیر را دارا باشید:

  1. دارایی حداقل 600 هزار دلار
  2. سه سال سابقه مالکیت کسب و کار و یا چهار سال سابقه مدیریت ارشد یک کسب و کار فعال
  3. تحصیلات دانشگاهی و یا سابقه فعال مالکیت کسب و کار یا دارا بودن سهام 100 درصد آن
  4. خرید کسب و کار با ارزش حداقل 200 هزار دلار طی 610 روز پس از ورود به بریتیش کلمبیا در یکی از کسب و کارهای منتخب
  5. ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت دائمی طی 35 روز پس از ورود به استان.

جهت اقدام از این مسیر مهاجرتی می بایست در سیستم ” ” EOI حساب فعال ایجاد کنید و مشخصات مختلف تحصیلی و کاری و…. را در آن ثبت نموده سپس چنانچه طی یک سال اپلیکیشن شما از طریق دولت استانی انجام شد با اارسال مدارک لازم اقدام به اثبات ادعاهای اولیه شود. در نظر داشته باشید دولت استانی ارزیاب مورد تائید خود را دارد که مدارک کافی می بایست به ایشان جهت ارزیابی و تائید ارسال شود.پس از تائید نهایی اپلیکیشن متقاضی مشمول دریافت ویزای کار شده که طی دو سال پس از ورورد تعهدات اقامتی خویش زا برآورده سازد واجد شرایط اقامت دائم خواهد شد.