روش اقامت از طریق برنامه جامع فدرال خود اشتغالی همواره یکی از مورد توجه ترین برنامه های اقامتی طی چند سال اخیر بوده که کشاورزان، ورزشکاران و هنرمندانی که سوابق کاری مرتبط با شرایط لازم را داشته باشند می توانند از این برنامه بهره مند شوند.

*تجربه کاری متقاضیان می بایست به صورت زیر باشد:

شخص می بایست حداقل 2 مقطع یکساله طی پنج سال اخیر تجربه کاری مرتبط ارایه دهند که این تجربه کاری می بایست یا در سطح اول دنیا باشد مانند ورزشکاران و هنرمندان بنام دنیا و یا می بایست شخص در زمینه فعالیت هنری یا ورزشی خویش، خود اشتغال باشد یعنی متقاضی نمیتواند از سازمان، باشگاه و….. به ازای فعالیت خود حقوق دریافت کند. این به این معنی است که تعامل هزینه با ورزشکار بصورت مستقیم با مشتری بوده است، برای مثال معلم خصوصی پیانو.

در زمینه فعالیت کشاورزان، می بایست سوابق و تجارت کاری عمدت در زمینه مالکیت و مدیریت مزرعه باشد و سوابق کاری بعنوان کاگر پذیرفته نمیشود.

از دیگر فاکتورهای اصلی این مسیر به ترتیب تحصیلات، سن، دانش انگلیسی یا فرانسه، داشتن وابستگان درجه یک در کانادا می باشد.

هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان علاقمند می بایست توانایی و برنامه های آتی خود در صورت کسب اقامت کانادا را از طریق یک طرح توجیهی اقتصادی به دولت اثبات کنند. تمامی مراحل این مسیر همانند برنامه های مهاجرتی دیگر از طریق وکلای مهاجرتی Arioville می تواند انجام پذیرد.