OINP: Ontario Immigrant Nominee Program

Entrepreneur Stream

برنامه کارآفرینی انتاریو چیست؟

این برنامه فرصتی در اختیار افرادی که واجد شرایط هستند و می توانند بیزینس جدیدی در انتاریو راه اندازی کنند، قرار می دهد که بتوانند ازاین طریق برای اقامت دائم در استان انتاریو اقدام کنند. این برنامه در واقع طرحی برای گسترش اقتصاد انتاریو بوده و به افرادی که این توانایی را دارند، اجازه می دهد که به اقتصاد انتاریو کمک کنند و برای نیروهای کار خارجی فرصت شغلی ایجاد کنند.

مراحل اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در انتاریو:

۱- سنجیدن امتیازها (درصورتیکه تمایل به اقدام ازطریق این برنامه دارید، میتوانید با پیام دادن به آیدی تلگرامی ariovilleadmin@ ، فایل شرایط مورد نیاز برای این برنامه را دریافت کنید.)

۲- پس از بررسی امتیازها و در صورت واجد شرایط بودن، باید یک فرم تقاضانامه اظهار تمایل پر کنید.

(Expression of Interest)

۳- در این مرحله درصورتیکه تقاضانامه شما بررسی و تائید شد، دعوتنامه ای برای اقدام دریافت می کنید.

۴- سپس باید اپلیکیشن آنلاین خود را سابمیت کنید و مدارک مربوطه را ارسال کرده و هزینه اپلیکیشن که ۳۵۰۰ دلار می باشد، را پرداخت نمایید.

۵- پس از تائید اطلاعات شما نیاز خواهد بود که در یک مصاحبه شرکت کنید. (در این مرحله، در صورتیکه مدارک شما نقص داشت، پرونده شما بررسی نمی شود و پول شما برگردانده خواهد شد.)

۶- در این مرحله پس از تائید اپلیکیشن شما، باید توافق نامه ای را امضا کنید که در آن تمام تعهدات شما برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل در استان ذکر شده است.  (چنانچه مدارک شما نتواند ادعای شما را ثابت کند، اپلیکیشن شما رد شده و پول شما برگردانده نخواهد شد.)

۷- سپس یک ویزای کار موقت برای شما صادر خواهد شد که بتوانید بیزینس خود را در انتاریو راه اندازی کنید.

۸- از زمانی که وارد انتاریو می شوید، ۲۰ماه فرصت خواهید داشت تا بیزینس خود را بسازید و طرح خود را عملی کنید.

۹- اگر به تعهدات ذکر شده در توافقنامه عمل کردید، برای نامزدی اقامت دائم واجد شرایط خواهید شد.

۱۰- نامزدهای موفق تا ۶ماه از تاریخ نامزدی فرصت دارند که برای اقامت دائم اقدام کنند.

ضمنا از تاریخ نامزدی تا ۳۶ماه بعد از کسب اقامت دائم بر فعالیت بیزینس شما نظارت خواهد شد.